Kā būt labam oratoram? (2. daļa)

publiska runa

Nav iedomājama lekcija vai sanāksme, kurā runātājs stāvētu kā statiska figūra, izrunājot vārdus, tos monotoni skaitītu un savas runas laikā nepaustu ne mazāko daļiņu savas attieksmes par runāto. Lai gan tamlīdzīgi skolotāju piemēri ir manīti, tos negribētos attiecināt uz oratoriem…

Lai auditorijā valdītu pozitīva gaisotne, klausītājam nenāktos žāvāties un lai arī pats orators justos brīvi, svarīga ir pareiza stāja, iespējams, atsevišķās situācijās – arī kustība, pārvietojoties pa auditoriju, atbilstoša žestikulācija, kas runu padarītu par dzīvu, izteiksmīgu un aizraujošu.

Šāda ,,dzīva” runas satura pasniegšana izraisa interesi, rosina auditoriju uztvert informāciju, domāt līdzi, pastiprina emocijas un jūtas.

Viennozīmīgi klausītājam nāktu miegs arī no tāda runātāja, kura teksts būtu sausi fakti, kas nerosinātu klausītājos nemazāko ieinteresētību un aktīvu domāšanu līdzi teiktajām.

Tāpēc ne mazāk svarīgs ir oratora runas saturs. Ievērojot pareizu runas taktiku, oratoram būtu jāizstrādā runas koncepcija, kas sastāvētu no šādiem posmiem: tēmas izvēle un precīzs formulējums, pozīcijas veidošana – avotu izpēte, taktiku plāna izveide un realizācija korektos argumentos. Runas gaitā ļoti svarīgi sekot shēmai: tēze – arguments – pierādījums. Tēzei jābūt loģiskai, precīzai un skaidrai. Argumentiem jābūt patiesiem, tāpēc labākie argumenti ir fakti vai apliecināti dati. Argumentiem jābūt pietiekamiem, lai pamatotu tēzi.

Mūsdienu laba oratora īpašības retorikā varētu formulēt šādi: izcila pareizība vārdu lietošanā un frāzes veidošanā, vispusēja runas priekšmeta zināšana, prasme loģiski saistīt izvirzīto problēmu ar klausītāju interesēm, prasme ar savu kaislību aizraut auditoriju, prasme dziļi, bet vienkārši izskaidrot savas domas, labvēlīgs tonis saziņā ar auditoriju.

Ļoti trāpīgi pareizas oratormākslas noteikumus un līdz ar to arī izcila oratora pazīmes ir formulējis Mahatma Gandijs, izvirzot runātājam šādus ieteikumus: 1.Neizvairies no konfrontācijas. 2. Esi atklāts saziņai un paškritikai. 3. Atrodi risinājumu un ātri virzies tam. 4. Attiecies pret savu oponentu kā pret potenciālo sabiedroto. 5. Izvēlies atbilstošu mērķim taktiku. 6. Esi elastīgs. 7. Proti uzvarēt laiku. 8. Esi nosvērts savās rīcībās. 9. Esi disciplinēts. 10. Zini, kad jāapstājas.

Prasmīgi ievērojot šos indiešu filozofa ieteikumus, noteikti iespējams līdzināties izcilam oratora.