Kā būt labam oratoram? (1. daļa)

cilvēks, kas sniedz publisku runu

Runas māksla – viena no senākajām pasaulē zināmajām prasmēm, kas izcēlusies vēl antīkajā pasaulē. Ar oratoru (no latīņu ,,orare” – runāt, lūgt) sākotnēji tika saprasts runātājs sanāksmē vai sapulcē, cilvēks, kas pārvalda runas mākslu.

Arī šodien ar vārdu ,,orators” iztēlojamies daiļrunīgu cilvēku, oratora tēlu veido pozīciju nemainība jaunu domu kontekstā. Arī šobaltdien, noklausoties kāda ,,runas vīra”- prezidenta, ministra, deputāta, aktiera, mākslinieka un simtiem citu publisku oratoru uzstāšanos, tautā tiek spriests par to, vai runas saturs bija pietiekoši kvalitatīvs un atbilstošs situācijai, vai runātājs bija pārliecinošs un drošs, vai liekvārdīgs un pārlieku daudz žestikulēja, nevietā jokoja.

Oratorprasme lieti noder ne vien politiķiem un citām publiskām personām TV ekrānos, bet arī diezgan bieži tiek izmantota visdažādākajiem parasto cilvēku mērķiem – no publiskas prezentācijas auditorijas priekšā līdz pat viesu uzrunai kāzās vai bērēs. Šī prasme vienmēr būs noderīga arī savā darba vietā un ikdienā, lai varētu pārliecinoši paust un prezentēt savu viedokli, skaidri un saprotami paskaidrot to citiem cilvēkiem. Oratorprasmē svarīgs ir ne vien pats sakāmā saturs, bet arī kā mēs to pasniedzam – mīmika, žesti, stāja utt.

Par oratora labajiem tikumiem tika runāts jau antīkajā pasaulē, minot tādas īpašības kā taisnīgums, dāsnums, gudrība, saprātība. Cicerons akcentēja trīs svarīgākos oratora uzdevumus: 1)pierādīt savu tēzi, 2)dāvāt estētisku baudu, 3)ietekmēt cilvēka gribu, mudināt aktīvai darbībai. Pastiprinoties kristīgās baznīcas ietekmei, no cilvēka līdzās stiprai ticībai tika pieprasīta arī pazemība, rāmums, pieticība, žēlsirdība, paklausība. Līdz ar to ar šīm īpašībām bija jābūt apdāvinātam arī izcilam oratoram. Apgaismības laikmetā tika novērtētas vēl citas oratora īpašības – veselais saprāts, vērīgums, piesardzība, cītība u.t.t. Tātad izcila oratora tēls ir veidojies vēsturiski, ar katru jaunu vēstures posmu papildinot vai mainot šo tēlu.