Galvenie varoņi no noveles “Būris”

cilvēks aiz restēm

Edmunds Bērzs – viņš bija ļoti neviennozīmīga persona. Viņš bija ne īpaši stabils, jo viņam varēja mainīties garastāvoklis: «Dažbrīd viņš bija mazrunīgs un kluss…Dažbrīd metās Edītei klāt. Sagrāba, sāka ņurdzīt…». Edmunds bija ļoti uzticīgs savam darbam, bet pārējām lietām reti pievērsa uzmanību: «Precīzs viņš bija vienīgi darba jautājumos, citur uz viņu nevarēja paļauties»; šī pazīme izpaudās situācijā, kad viņš mēģināja pierunāt savu priekšnieku realizēt viņa projektu un teica: «…es tevi neatstāšu, kamēr nebūsi piezvanījis». Bērzs ļoti gribēja dzīvot; sēžot būrī, viņš pateica: «Dzīvot vai mirt? Un es pieņemšu vienbalsīgu lēmumu: dzīvot!».

Valdis Strūga – godīgs, principiāls cilvēks. Viņš neko nebaidījās un bieži vien gaidīja problēmas, lai tās risināt: «Vīri aiz muguras apstājas, saklaigājās, bet neko nepieklājīgu neteica. Žēl. Strūga to tikai vien gaidīja, lai grieztos atpakaļ». Strūga arī bija uzticīgs savam darbam, un nevar pateikt, ka viņam tās nepatika: «Strūga juta sevī pamostamies parasto enerģiju un darba prieku» – to viņš sajuta pēc Edītes ziņojuma par vīra pazušanu. «Strūga nebija ne skeptiķis, ne morālists. Cinisms viņam bija svešs. Galvenais bija – palikt uzticīgam pašam sev».

Kārlis Dindāns – viens no gudrākiem un prātīgākiem noziedzniekiem, kam bija savs noteikts mērķis. Viņu interesēja tikai materiālā bagātība: «Viņam patika nauda un skaistas lietas. Viņam patika skaistas sievietes. Mīlas baudas un naudas baudas. Patika būt bagātam un brīvam no visām saistībām». Tas arī liecina par to, ka cilvēks ir aprobežots cilvēks – kurš var dabūt naudu, bet izmanto to tikai sev labā, nevis padarot par labāku visu sabiedrību. Dindāns tomēr bija pārliecināts savos spēkos: «Viņš bija pārliecināts, ka, ievērojot visus drošības noteikumus, veicot piesardzības pasākumus, var sveikā iziet cauri visiem likuma zobiem». Taču tā vairs nevarēja turpināties, jo pat tāds cilvēks kā Kārlis apzinājās – viņš bija negodīgs pats pret sevi: «Viņš bija pārkāpis savu vienīgo bausli – nedarīt pāri citiem cilvēkiem».