Ragn-Sells darbības procesi ir sertificēti atbilstoši ISO 9001:2009 un ISO 14001:2005 prasībām.