Bīstamie atkritumi

Lai arī ikdienā to nepamanām, sadzīves bīstamie atkritumi ir mums visapkārt – sadzīves tehnikā (piemēram, ledusskapjos), baterijās, tīrīšanas līdzekļos un citur. Lai bīstamie atkritumi neradītu liekas problēmas, jāveic atbilstoša bīstamo atkritumu savākšana un utilizācija. Šī iemesla dēļ bīstamajiem sadzīves atkritumiem ir izveidoti speciāli to nodošanas punkti, kā arī tiek piedāvāts tāds pakalpojums kā bīstamo atkritumu apsaimniekošana.

Darbs ar bīstamajiem atkritumiem

Visi mūsu speciālisti, kas nodarbojas ar bīstamo atkritumu konstatēšanu, savākšanu un transportēšanu, ir īpaši apmācīti un ieguvuši sertifikātus, kas apliecina viņu profesionalitāti. Tāpat mums ir piemērota aparatūra un aprīkojums, kas ļauj šos atkritumus konstatēt, savākt un transportēt.
Mēs nodrošinām šādus pakalpojumus:

  • Naftas produktu savākšanu un nogādāšanu utilizācijai;
  • Citu ķīmisko atkritumu savākšanu un nodošanu pārstrādei.

Mūsu darbinieki ir piedalījušies un konsultējuši lielā daļā bīstamo atkritumu savākšanas pasākumu Latvijā – naftas un citu ķīmisku un veselībai kaitīgu vielu noplūdes gadījumos. Bīstamo atkritumu savākšanu mēs organizējam saskaņā ar

Atkritumu apsaimniekošanas likuma un Ministru kabineta noteikumu „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” prasībām.

Sadzīves bīstamie atkritumi – kā ar tiem rīkoties?

Bīstamie atkritumi ir jānorobežo no apkārtējās vides, lai maksimāli samazinātu nelaimes gadījumu iespējamību. Ja Jums nākas saskarties ar šāda veida atkritumiem, aktuāla ir bīstamo atkritumu apsaimniekošana. “Ragn-Sells”pakalpojumu klāstā ietilpst gan bīstamo atkritumu savākšana, gan to utilizācija un apsaimniekošana.

Citi pakalpojumi

Big-Bag atkritumu maisi

Big-Bag atkritumu maisi

Ja remontdarbu laikā būvgruži nav radušies ļoti lielā daudzumā, atkritumu konteineru noma nav nepieciešama – iegādājieties atkritumu maisus Big-Bag! Tie ir izgatavoti no polipropilēna un to ietilpība ir 1m3 jeb 1000 litri, bet kravnesība – 1250 kilogrami. Izvēlieties šo pakalpojumu, ja: Meklējiet lētāko risinājumu neliela apjoma būvgružu izvešanai; Esat veicis…

Sadzīves atkritumi

Sadzīves atkritumi

Kvalitatīva sadzīves atkritumu apsaimniekošana būtiski atvieglo ikdienu. Augstvērtīgus pakalpojumus šajā nozarē piedāvā “Ragn-Sells” – uzziniet vairāk šeit!

Aprīkojuma noma

Aprīkojuma noma

Vajadzīga aprīkojuma noma atkritumu savākšanai? Izvēlieties “Ragn-Sells” pakalpojumus – mēs piedāvājam dažāda veida atkritumu konteinerus un maisus

 

 

Otrreizējās izejvielas

Otrreizējās izejvielas

Otrreizējās izejvielas iespējams lietot atkārtoti, tādēļ šo atkritumu nodošana ir īpaši svarīga. Sāciet rūpēties par dabu jau tagad – izvēlieties “Ragn-Sells”!